JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

piątek, 28 września 2012

  URODZINY ZUZANNY

Wtorek XXV tygodnia Okresu Zwykłego

Księga Przysłów 21,1-6.10-13.
S
erce króla w ręku Pana jak płynąca woda, On zwraca je, dokąd sam chce.
Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca.
Postępowanie uczciwe i prawe milsze Panu niż krwawa ofiara.
Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem.
Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich śpieszących się biedę.
Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany szukanie śmierci.
Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski.
Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.
Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych.
Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

JEZU UFAM TOBIE  

Księga Psalmów 119(118),1.27.30.34.35.44.
B
łogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,
abym rozważał Twe cuda.

JEZU UFAM TOBIE  
Wybrałem drogę prawdy,
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
bo przynoszą mi radość.
a Prawa Twego zawsze strzec będę,
po wieki wieków.Ewangelia wg św. Łukasza 8,19-21.
P
rzyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je». 


JEZU UFAM TOBIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz