JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

czwartek, 29 listopada 2012


Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Apokalipsa św. Jana 18,1-2.21-23.19,1-3.9a.
P
otem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła.
I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego odrazę».
I jeden potężny anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: «Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć.
I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.
I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody -
Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiącego: «Alleluja. Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług».
I rzekli powtórnie: «Alleluja». A dym jej wznosi się na wieki wieków.
I mówi mi: «Napisz: "Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka"».

Księga Psalmów 100(99),2.3.4.5.
W
ykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana  
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki, 
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.  
a Jego wierność przez pokolenia.Ewangelia wg św. Łukasza 21,20-28.
J
ezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie.
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą!
Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród:jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

1 komentarz:
 1. Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
  Komentarz do Ewangelii
  Św. Augustyn, (354-430), biskup Hippony (Afryka Północna) i doktor Kościoła
  Rozprawa o psalmie 95

  "Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie"

  "Niech się radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię" (Ps 96,12-13). Pan przyszedł pierwszy raz i przyjdzie na nowo. Za pierwszym razem przyszedł "na obłokach niebieskich" (Mt 26,64), do swojego Kościoła. Co to za obłoki, które Go nosiły? Apostołowie, głosiciele...; za pierwszym razem przyszedł, niesiony przez swoich głosicieli i napełnił całą ziemię. Nie opierajmy się Jego pierwszemu przyjściu, jeśli nie chcemy obawiać się drugiego...

  Co zatem powinien zrobić chrześcijanin? Korzystać z tego świata, ale nie służyć temu światu. Co to oznacza? "Posiadać, jakby się nie posiadało". Tak mówi święty Paweł...: "Bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby... ci, którzy płaczą, żyli tak, jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień" (1Kor 7,29-32). Ten, kto jest wolny od utrapień, oczekuje z pewnością przyjścia swego Pana. Ponieważ jeśli kochamy Pana, to czy można obawiać się Jego przyjścia? Bracia, czy nie wstyd nam tego? Kochamy Go i obawiamy się Jego przyjścia? Kochamy Go prawdziwie, czy kochamy bardziej nasze grzechy? Znienawidźmy zatem nasze grzechy i kochajmy Tego, który ma przyjść... "Niech się radują wszystkie drzewa leśne widząc Pana, ponieważ przyszedł" za pierwszym razem...

  "Niech się radują wszystkie drzewa leśne", kiedy powtórnie przyjdzie sądzić ziemię. Wtedy zastanie w wielkim weselu, tych wszystkich, którzy uwierzyli za pierwszym razem w Jego przyjście.

  OdpowiedzUsuń