JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

piątek, 23 listopada 2012

 
Piątek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego

Apokalipsa św. Jana 10,8-11.
J
a, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi».
Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: «Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód».
I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.
I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach».

Księga Psalmów 119(118),14.24.72.103.111.131.
W
ięcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące złota i srebra.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia,
ponad miód słodsza dla ust moich.

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
bo pragnę Twoich przykazań.Ewangelia wg św. Łukasza 19,45-48.
J
ezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej.
Mówił do nich: «Napisane jest: "Mój dom będzie domem modlitwy", a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.
Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

1 komentarz:
 1. Piątek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
  Komentarz do Ewangelii
  Mszał Rzymski
  Prefacja na Rocznicę Poświęcenia Kościoła nr 52 (za: http://www.liturgia.org.pl/prefacje.php?show=mod&id=96)

  Dom mój będzie nazwany domem modlitwy (Iz 56,7)

  Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne,
  abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali
  Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

  W Twojej dobroci dla ludzi mieszkasz w domu modlitwy,
  aby Twoja łaska, której stale nam udzielasz,
  uczyniła z nas świątynię Ducha Świętego (1 Kor 3,16)
  jaśniejącą blaskiem cnotliwego życia.
  Nasze ziemskie świątynie są obrazem Kościoła,
  Oblubienicy Chrystusa, którą nieustannie uświęcasz,
  aby weszła do Twojej chwały,
  jako matka radująca się z niezliczonych dzieci.

  Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi
  wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

  Święty, Święty, Święty...

  OdpowiedzUsuń