JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

wtorek, 4 grudnia 2012

Kryzys w kościele - środki zaradcze cz2/13


Wtorek I tygodnia Adwentu

Księga Izajasza 11,1-10.
W
yrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.
Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Księga Psalmów 72(71),1-2.7-8.12-13.17.
B
oże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.Ewangelia wg św. Łukasza 10,21-24.
J
ezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.
Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

1 komentarz:
 1. Wtorek I tygodnia Adwentu
  Komentarz do Ewangelii
  Św. Alfons-Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła
  Trzecie rozmyślanie na nowennę Bożego Narodzenia

  "Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie"

  Zwróćmy uwagę, że po tylu wiekach, tylu wzdychaniach i modlitwach Mesjasz, którego ani patriarchowie, ani prorocy nie widzieli, "Pożądany przez wszystkie narody" (Ag 2,7, Wlg), Pragnienie wiecznych pagórków, nasz Zbawiciel, wreszcie przyszedł: "Narodził się, został nam dany" (Iz 9,5). Syn Boży stał się mały, aby dać nam swoją wielkość; dał się nam, abyśmy się Jemu oddali; przyszedł nam zaświadczyć o swojej miłości, abyśmy odpowiedzieli Mu naszą. Przyjmijmy Go zatem przyjaźnie, kochajmy Go, wołajmy do Niego we wszystkich naszych potrzebach...

  Jezus przyszedł do nas pod postacią dziecka, aby nam pokazać to wielkie pragnienie napełnienia nas swoimi dobrami. Jednakże "Nim są wszystkie skarby" (Kol 2,3); Jego niebieski Ojciec "wszystko oddał w Jego ręce" (J 3,35; 13,3). Pragniemy światła? Przyszedł nas oświecić. Pragniemy więcej sił, aby oprzeć się naszym wrogom? Przyszedł nas umocnić. Pragniemy przebaczenia i zbawienia? Przyszedł nam przebaczyć i nas zbawić. Pragniemy wreszcie największego daru, daru boskiej miłości? On przybył rozpalić nasze serca. To szczególnie dlatego stał się dzieckiem: chciał się nam pokazać w tak ubogim i pokornym stanie, aby... oddalić od nas wszelką obawę i łatwiej zdobyć nasze uczucie... Wszystkie dzieci powodują wzruszenie u każdego, kto je widzi; kto zatem nie kochałby z ogromną czułością Boga, którego widzi w postaci małego dziecka, karmionego odrobiną mleka, trzęsącego się z zimna, biednego, pogardzanego, opuszczonego, płaczącego i jęczącego w żłóbku, na sianie? Ten widok skłonił świętego Franciszka do wołania: "Kochajmy Dziecię z Betlejem!" Przyjdźcie, chrześcijańskie dusze, przyjdźcie kochać Boga, która stał się dzieckiem, ubogim dla was, Boga pełnego miłości, który zstąpił z nieba, aby się dać wam cały.

  ©Evangelizo.org 2001-2012

  OdpowiedzUsuń