JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

piątek, 22 marca 2013Herb i motto Papieża FranciszkaOjciec Święty Franciszek postanowić przyjąć jako motto swojego pontyfikatu słowa „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. Dziś zaprezentowano także papieski herb, który w głównej mierze opiera się na kardynalskim herbie.
Poza niebieskią tarczą  umieszczono symbole godności papieskiej, takie same jakie widniały na herbie Ojca Świętego Benedykta XVI. Mitra i paliusz umieszczone są między skrzyżowanymi kluczami złotym i srebrnym, związanymi czerwonym sznurem. Na górze umieszczono symbol zakonu, z którego pochodzi nowy papież – Towarzystwa Jezusowego (słońce).
W centrum papieskiego herbu, na błękitnej tarczy, widnieje słońce, a na jego środku umieszczono wysoko symbol Chrystusa IHS. Nad literą H wznosi się krzyż, poniżej niej trzy czarne gwoździe. Umieszczenie tych symboli oznacza, że ukrzyżowany Chrystus jest słońcem, światłem dla całego świata. W dolnym prawym rogu herbu znajduje się gałąź kwiatu nardu, a w lewym rogu umieszczono gwiazdę symbolizującą Maryję Pannę, Matkę Chrystusa i Kościoła. Z kolei kwiat nardu przedstawia świętego Józefa, patrona Kościoła powszechnego.
Jak wyjaśniono na oficjalnej watykańskiej stronie w tradycyjnej  ikonografii krajów języka hiszpańskiego św. Józef przedstawiany jest jako ten trzymający gałąź nardu w dłoni. Jak zaznaczono poprzez umieszczenie tych symboli w herbie Papież Franciszek chciał wyrazić swoje zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Józefowi.
Poniżej umieszczono motto: „Miserando Atque Eligendo”.
Hołd dla Bożego Miłosierdzia
Motto Ojca Świętego Franciszka zaczerpnięto z homilii św. Bedy Czcigodnego kapłana (Homila 21; CCL 122, 149-151), który komentując ewangeliczny epizod powołania św. Mateusza, napisał „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Jezus zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: „Pójdź za Mną”).
Vaticana.va wyjaśnia, że homilia ta jest hołdem dla Bożego Miłosierdzia. Jest ona czytana w Liturgii Godzin w święto św. Mateusza i ma szczególne znacznie w życiu i itinerarium duchowym obecnego Następcy Świętego Piotra. Bowiem, w święto św. Mateusza zalediwe 17-letni Jorge Mario Bergoglio doświadczył w sposób szczególny miłującej obecności Boga w swoim życiu. Po tym, jak został biskupem postanowił, iż słowa wypowiedziane przez św. będą jego zawołaniem biskupim, a jako papież Franciszek zechciał umieścić je jako swoje motto – wyjaśnia vaticana.va.
Piątek V tygodnia Wielkiego Postu
Księga Jeremiasza 20,10-13. Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!» Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!»
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.
Księga Psalmów 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. Miłuję Cię, Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.
Boże mój, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.

Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Ogarnęły mnie fale śmierci
i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę;
opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci.


Wzywałem Pana w moim utrapieniu,
wołałem do mojego Boga
i głos mój usłyszał ze świątyni swojej,
dotarł mój krzyk do Jego uszu.

Ewangelia wg św. Jana 10,31-42.
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować.
Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: "Ja rzekłem: Bogami jesteście?"
Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić -
to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?"
Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie.
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.
I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą.
I wielu tam w Niego uwierzyło.

Komentarz do Ewangelii : Św. Augustyn
Uchwycić Chrystusa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz