JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

wtorek, 12 czerwca 2012

STARY TESTAMENT
Księga Kapłańska 6. 12-16
 Ofiara pokarmowa przy wprowadzeniu w czynności kapłańskie


12 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 13 «Oto dar Aarona i jego synów, który złożą Panu w dniu namaszczenia jednego z nich: będzie to ofiara z pokarmów wieczysta - jedna dziesiąta efy najczystszej mąki, z tego połowa rano, a połowa wieczorem. 14 Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą. Kiedy będzie rozczyniona, przyniesiesz ją. Jako ofiarę pokarmową podzieloną na kawałki ofiarujesz ją. Będzie to miła woń dla Pana. 15 Kapłan, który będzie namaszczony na miejsce Aarona spośród jego synów, to samo uczyni. To jest należność wieczysta dla Pana: ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym! 16 Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona - nic z niej nie wolno jeść!» 


Dziękuję Ci, Panie! Dzięki Twojej Ofierze Świętej KRWI obmyłeś nas grzesznych i otworzyłeś nam niebo.
 JEZU UFAM TOBIE!

NOWY TESTAMENT
Ewangelia wg św. Jana 3. 22-24

 
 22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 23 Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską14, jak powiedział prorok Izajasz». 24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. 25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 26 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 28 Działo się to w Betanii15, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Dzień wcześniej, zanim rozpoczęłam nową drogę, wzięłam do ręki Biblię, prosząc Pana o wskazówkę. Dziś po raz drugi Pan przysłał mi słowa Jana Chrzciciela.  «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską14, jak powiedział prorok Izajasz». Dziękuję Ci, Mój Panie, że troszczysz się o mnie. Upominasz jak dobry Ojciec. Proszę spójrz na moje dzieci z rodzinami, rodziców, przyjaciół i dobrodziejów. Proszę o nawrócenie dla siebie i dla nich! Umocnij ich i mnie w wierze, miłości i potrzebnych łaskach. 
 JEZU UFAM TOBIE!

Księga Psalmów 37.29-39

29 Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze.

Pe

30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne.
31 Prawo jego Boga jest w jego sercu,
a jego kroki się nie zachwieją.

Sade

32 Występny czatuje na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić,
33 lecz Pan nie zostawia go w jego ręku
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

Kof

34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,
a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
zobaczysz zagładę występnych.

Resz

35 Widziałem, jak występny się pysznił
i rozpierał się jak cedr zielony14.
36 Przeszedłem obok, a już go nie było;
szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

Szin

37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości15,
bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność15.
38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,
potomstwo występnych wyginie. 


Ufam Tobie, Panie i pragnę strzec Twojej drogi, pomagaj mi i obdarzaj siłą!  
JEZU UFAM TOBIE!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz