JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

sobota, 3 listopada 2012

Sobota XXX tygodnia Okresu Zwykłego

List do Filipian 1,18b-26.

B
racia: Że na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa, z tego się cieszę i będę się cieszył.
Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa,
zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć, to zysk.
Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
pozostawać zaś w ciele, to bardziej dla was konieczne.
A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze,
aby rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u was.
     

JEZU UFAM TOBIE
 Księga Psalmów 42(41),2.3.5bcd.
J
ak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Gdy wspominam, jak z tłumem
kroczyłem do Bożego domu,
w świątecznym orszaku,
wśród głosów radości i chwały.


 JEZU UFAM TOBIE 
Ewangelia wg św. Łukasza 14,1.7-11.
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

 


JEZU UFAM TOBIE
 

Sobota XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Komentarz do Ewangelii
św. Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968), kapucyn
GB 69
"Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony"
     Pokora to prawda, a prawdą jest, że jestem jedynie niczym. W konsekwencji wszystko to, co jest we mnie dobre, pochodzi od  Boga. Jednakże często się zdarza, że marnotrawimy dobro, które Bóg nam dał. Kiedy widzę ludzi, którzy się mnie o coś pytają, zdarza mi się nie myśleć o tym, co mógłbym im dać, ale czego nie jestem w stanie dać i w rezultacie wiele dusz pozostaje niezaspokojonych, ponieważ nie potrafiłem im przekazać Bożego daru.
     Myśl, że każdego dnia Pan przychodzi do nas i wszystko nam daje, powinna nas uczyć pokory. Jednak staje się inaczej, ponieważ demon sprawia, że wybuchają w nas napady pychy.  To nam nie przynosi zaszczytu. Trzeba zatem walczyć z naszą pychą.  Kiedy już nie możemy jej znieść, zatrzymajmy się na chwilę, zróbmy akt pokory; a wtedy Bóg, który kocha pokorne serca, przybędzie nam na spotkanie.

Sobota XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Komentarz do Ewangelii
św. Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968), kapucyn
GB 69
"Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony"
     Pokora to prawda, a prawdą jest, że jestem jedynie niczym. W konsekwencji wszystko to, co jest we mnie dobre, pochodzi od  Boga. Jednakże często się zdaża, że marnotrawimy dobro, które Bóg nam dał. Kiedy widzę ludzi, którzy się mnie o coś pytają, zdaża mi się nie myśleć o tym, co mógłbym im dać, ale czego nie jestem w stanie dać i w rezultacie wiele dusz pozostaje niezaspokojonych, ponieważ nie potrafiłem im przekazać Bożego daru.

     Myśl, że każdego dnia Pan przychodzi do nas i wszystko nam daje, powinna nas uczyć pokory. Jednak staje się inaczej, ponieważ demon sprawia, że wybuchają w nas napady pychy.  To nam nie przynosi zaszczytu. Trzeba zatem walczyć z naszą pychą.  Kiedy już nie możemy jej znieść, zatrzymajmy się na chwilę, zróbmy akt pokory; a wtedy Bóg, który kocha pokorne serca, przybędzie nam na spotkanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz