JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

czwartek, 10 stycznia 2013Czwartek III Okresu Narodzenia Pańskiego

Pierwszy list św. Jana 4,19-21.5,1-4.
Najmilsi: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,
albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Księga Psalmów 72(71),1-2.14-15.17.
Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Wybawi ich od krzywdy i ucisku,
a krew ich cenna będzie w Jego oczach.
Zawsze będą modlić się za Niego,  
nieustannie Mu błogosławić.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia!Ewangelia wg św. Łukasza 4,14-22a.
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
"Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana".
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

1 komentarz:
 1. Czwartek III Okresu Narodzenia Pańskiego
  Komentarz do Ewangelii
  Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997), założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości
  Something Beautiful for God

  "Duch Pański spoczywa na Mnie"

  Duch Boży jest w moim sercu,
  wezwał mnie i odstawił na bok.
  Znalazłam to, co mam robić,
  Co mam robić

  "Posłał mnie zanieść dobrą nowinę ubogim,
  Powiedzieć więźniom, że są wolni,
  Powiedzieć niewidomym, że mogą widzieć
  I uwolnić prześladowanych.
  I pójść powiedzieć wszystkim nowinę, że przybyło królestwo Boże
  I pójść powiedzieć wszystkim nowinę, nadeszło królowanie Boże."

  Tak jak Ojciec mnie posłał,
  Ja także was posyłam, abyście byli
  Moimi świadkami na całym świecie,
  Wszędzie, na całym świecie.
  Nie bierz wielu rzeczy do twojej torby,
  Nie warto nosić dwóch koszul.
  Robotnik może zarobić, co jest mu potrzebne
  Może zarobić, co jest mu potrzebne.
  Nie martw się o to, co trzeba będzie mówić,
  Nie martw się, ponieważ tego dnia
  Duch Boży będzie mówił w Twoim sercu,
  Będzie mówił w Twoim sercu.

  (Odniesienia biblijne: Ga 1,15; J 20,21; Łk 10,4-7; Mt 10,20)

  ©Evangelizo.org 2001-2013

  OdpowiedzUsuń