JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

środa, 9 stycznia 2013


Środa III Okresu Narodzenia Pańskiego

Pierwszy list św. Jana 4,11-18.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.

Księga Psalmów 72(71),1-2.10-11.12-13.
Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.Ewangelia wg św. Marka 6,45-52.
Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum.
Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie.
Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.
Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć.
Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!».
I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.
Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

1 komentarz:

 1. Środa III Okresu Narodzenia Pańskiego
  Komentarz do Ewangelii
  Ody Salomona (chrześcijański tekst po hebrajsku z początku 2 wieku)
  Nr 7

  "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się"

  Moją radością jest Pan,
  mój zryw kieruje się ku Niemu.
  Piękna jest moja droga w stronę Pana,
  bo jest moją podporą.
  Sam dał się poznać w swojej prostocie
  Jego życzliwość pomniejszyła dla mnie Jego wielkość.
  Stał się do mnie podobnym, abym Go przyjął;
  stał się do mnie podobnym, abym się w Niego przyodział.
  Nie przeraziłem się, widząc Go,
  ponieważ jest moim miłosierdziem.
  Przybrał moją naturę, abym Go pojął
  i moje oblicze, żeby się od Niego nie odwrócił.
  Ten, który daje poznanie, jest Słowem poznania.
  Ten, który stworzył mądrość, jest mądrzejszy niż wszystko, co stworzył.
  On, który mnie stworzył, wiedział, zanim istniałem
  kim będę w ciągu mojego życia.
  Z tego względu zlitował się w swoim miłosierdziu,
  dozwolił, abym się modlił
  i otrzymał z Jego ofiary.

  Tak, Bóg nie ulega zepsuciu,
  jet pełnią światów i ich Ojcem.
  Objawił się swoim,
  aby znali Tego, który ich stworzył
  i nie sądzili więcej, że pochodzą od siebie.
  Otworzył drogę poznaniu,
  poszerzył ją,wydłużył i doprowadził do doskonałości.
  Zostawił na niej piętno swego światła
  i swoje ślady, od początku, aż do końca,
  bo ona jest Jego dziełem.

  Złożył całą swoją miłość w Synu.
  Ze względu na swoje zbawienie, objawi swoją wszechmoc
  i Najwyższy będzie znany swoim świętym,
  aby zwiastować nadejście Pana tym, którzy śpiewają,
  żeby wyszli Mu na spotkanie
  i śpiewali Mu w radości.

  OdpowiedzUsuń