JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

wtorek, 20 sierpnia 2013


Wtorek XX tygodnia Okresu ZwykłegoKsięga Sędziów 6,11-24a. Oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami.
I ukazał mu się Anioł Pana i rzekł mu: «Pan jest z tobą, dzielny wojowniku!»
Odpowiedział mu Gedeon: «Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: "Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu?" A oto teraz Pan nas opuścił i poddał nas pod jarzmo Madianitów».
Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Wiedz, ze Ja ciebie posyłam».
Odpowiedział Mu Gedeon: «Proszę Cię, Panie mój, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca».
Pan mu odpowiedział: «Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża».
Odrzekł Mu na to: «Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną.
Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą». A On na to: «Poczekam tu, aż wrócisz».
Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł to do Niego pod terebint i ofiarował.
Wówczas rzekł do niego Anioł Pana: «Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej». Tak uczynił.
Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu.
Zrozumiał Gedeon, że to był Anioł Pana, i rzekł: «Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana widziałem twarzą w twarz!»
Rzekł do niego Pan: «Pokój z tobą! Nie bój się niczego. Nie umrzesz!»
Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go "Pan jest pokojem".
Księga Psalmów 85(84),9.11-12.13-14. Będę słuchał tego,
co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim,
którzy zwracają się ku niemu swym sercem.

Łaska i wierność spotkają się z sobą,  
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,23-30. Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego,
Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Komentarz do Ewangelii : Julianna z Norwich
„I życie wieczne odziedziczy”

1 komentarz:

 1. Komentarz do Ewangelii
  Julianna z Norwich (1342 - po 1416), pustelnica angielska
  Objawienia Bożej miłości, rozdz. 55

  „I życie wieczne odziedziczy”

  Chrystus jest naszą drogą (J 14,6). Prowadzi nas bezpiecznie swoimi nakazami; w swoim ciele z mocą niesie nas do nieba. Ujrzałam, że mając w sobie nas wszystkich, których zbawi, pobożnie składa nas w darze swemu niebieskiemu Ojcu, który przyjmuje ten dar z wielką wdzięcznością i oddaje uprzejmie swemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Ten dar i ten gest są radością dla Ojca. Z tego, co możemy zrobić, nic nie jest przyjemniejsze dla naszego Pana niż nasze rozradowanie się w tej radości, którą posiada Trójca dla naszego zbawienia...

  Czegokolwiek byśmy nie odczuwali - radość lub smutek, dostatek czy niedostatek - Bóg pragnie, abyśmy pojęli i uwierzyli, że bardziej jesteśmy w niebie, niż na ziemi. Nasza wiara pochodzi z naturalnej miłości, którą Bóg złożył w naszej duszy, z jasnego światła naszego rozumu i niewzruszonej inteligencji, które otrzymujemy od Boga, od pierwszej chwili, w której zostaliśmy stworzeni. Kiedy nasza dusza jest tchnięta w nasze ciało, które stało się wrażliwe, miłosierdzie i łaska zaczynają swe dzieło, troszcząc się o nas i zachowując nas z litością i miłością. Przez to działanie Duch Święty kształtuje w naszej wierze nadzieję powrotu do naszej nadrzędnej natury, do mocy Chrystusa, rozwiniętej i doprowadzonej do pełni przez Ducha Świętego... Ponieważ w chwili samej, kiedy nasza dusza otrzymała wrażliwość, stała się miastem Bożym, przygotowanym dla Niego od wieków (Hbr 11,16; Ap 21,2-3). To do tego miasta przychodzi; nigdy go nie opuści, ponieważ Bóg nigdy nie jest poza duszą i będzie w niej przebywał w szczęśliwości na zawsze.

  OdpowiedzUsuń