JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

czwartek, 8 listopada 2012
Czwartek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
List do Filipian 3,3-8a.
B
racia: My jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.    
Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej:
obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa faryzeusz,
co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej stałem się bez zarzutu.
Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.

Księga Psalmów 105(104),2-3.4-5.6-7.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana.

Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,  
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem,  
Jego wyroki obejmują świat cały.Ewangelia wg św. Łukasza 15,1-10.

Z
bliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona
i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła".
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam".
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca».

1 komentarz:

 1. Komentarz do Ewangelii
  Św. Piotr Chryzolog (ok. 406-450), biskup Rawenny, doktor Kościoła
  Kazanie 168, 4-6

  "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zaginioną owcę"

  Ten człowiek, który posiada sto owiec, Chrystus, jest dobrym pasterzem (J 10,11), miłosiernym pasterzem, który umieścił całe stado rasy ludzkiej w jednej owcy, to znaczy w Adamie. Postawił owcę w w zachwycającym Raju i krainie pastwisk życia. Ale ona, wierząc wyciu wilków, zapomniała głosu pasterza, zgubiła drogę, która prowadzi do owczarni zbawienia i znalazła się cała pokryta śmiertelnymi ranami. Chrystus przyszedł na świat, aby szukać owcy i odnalazł ją w łonie Dziewicy. Przyszedł, urodził się w ciele, umieścił owcę na krzyżu i wziął ją na ramiona swej Męki. Następnie, pełen radości zmartwychwstania, wyniósł ją, przez swoje Wniebowstąpienie, aż do przybytków nieba.

  "Zwołuje przyjaciół i sąsiadów", to znaczy aniołów, "i mówi im: 'Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zaginioną owcę'". Aniołowie radują się i weselą z Chrystusem z powrotu owcy Pańskiej. Nie oburzają się, widząc ją siedzącą przed nimi na tronie majestatu, ponieważ zawiść nie istnieje w niebie, skąd została wygnana razem z diabłem. Dzięki Barankowi, który zgładził grzech świata (J 1,29), grzech zawiści nie może już wniknąć do nieba.

  Bracia, Chrystus przszedł nas szukać na ziemi; szukajmy Go w niebiosach. Zabrał nas do chwały swojej boskości; my nośmy Go w naszym ciele świętością przez całe nasze życie.

  OdpowiedzUsuń