JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

piątek, 9 listopada 2012


Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – święto


Księga Ezechiela 47,1-2.8-9.12.

P
odczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza.
I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.
A On rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe.
Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».

Księga Psalmów 46(45),2-3.5-6.8-9.

B
óg jest dla nas ucieczką i siłą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadły w otchłań morza.

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.Ewangelia wg św. Jana 2,13-22.

Z
bliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.
W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie".
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

1 komentarz:
 1. Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – święto
  Komentarz do Ewangelii
  Św. Aelred z Rievaulx (1110-1167), mnich cysterski;
  Kazanie 8 na święto świętego Benedykta

  "Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście" (1 Kor 3,17)

  Często słyszano, że Mojżesz, po wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, zbudował na pustyni Tabernakulum, namiot sanktuarium, dzięki darom synów Jakuba... Trzeba dobrze zobaczyć, jak mówi apostoł Paweł, że to wszystko było symbolem (1Kor 10,6)... To wy, bracia, jesteście teraz tabernakulum Bożym, świątynią Boga, jak wyjaśnia apostoł: "Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście". Świątynią, gdzie Bóg będzie królował wiecznie, jesteście Jego namiotem, ponieważ jest z wami w drodze, w was chce pić, w was jest głodny. Ten namiot jest jeszcze niesiony... przez pustynię tego życia, aż dotrzemy do Ziemi Obiecanej. Wtedy ów namiot stanie się Świątynią, a prawdziwy Salomon dokona jej poświęcenia "przez siedem i siedem dni" (1Krl 8,65), to znaczy podwójny spoczynek... nieśmiertelności dla ciała i błogosławieństwa dla duszy.

  Ale, póki co, jeśli jesteśmy prawdziwymi duchowymi synami Izraela. Jeśli duchowo wyszliśmy z Egiptu, to złóżmy ofiary na budowę tabernakulum...: "Ponieważ każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki" (1Kor 7,7)... Niech wszystko zatem będzie wspólne dla wszystkich... Niech nikt nie uważa charyzmatu otrzymanego od Boga za swoje własne dobro; niech nikt nie zazdrości charyzmatu, który otrzymałby jego brat. Ale niech każdy spogląda na to, co jego, jako wspólne wszystkicm braciom i niech nie waha się uważać za swoje to, co należy do jego brata. Według swego miłosiernego zamiaru, Bóg działa wobec nas w taki sposób, żeby każdy potrzebował innych: to, czego ktoś nie ma, może to znaleźć w swoim bracia... "Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12,5).

  OdpowiedzUsuń